open dataservice

Gebruikersinformatie

Deze “Open Data Service” van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is alleen bedoeld voor het faciliteren van gratis hergebruik van actuele verkeersgegevens en status gegevens zoals gegenereerd door of in opdracht van NDW(-partners) met het oog op gebruik door NDW(-partners) zelf.
Deze verkeersgegevens geven een beeld van de actuele verkeerssituatie zoals gemeten door ruim 20.000 meetlocaties; het betreft intensiteit, reistijd en puntsnelheid. Deze gegevens worden, mits beschikbaar, elke minuut geactualiseerd.
De status gegevens geven een beeld van de beschikbaarheid van de weg. Het betreft geplande en actuele wegwerkzaamheden, filemeldingen en meldingen van ongevallen en incidenten en de status (open of dicht) van bruggen.
Het kan voorkomen dat de website niet continu benaderbaar is of daarvan geen gegevens afgenomen kunnen worden; gebruik van gegevens geschiedt voor eigen risico.
NDW kan de service op elk moment beëindigen en zal dat, behoudens onvoorziene omstandigheden, ruim te voren aankondigen.
In de aanloopperiode zal het gebruik van de service anoniem gemonitord worden op basis van IP-adressen.

Voor meer informatie over de organisatie, de voortgang en de achtergronden kunt u kijken op www.NDW.nu of contact met ons opnemen via info@ndw.nu