open dataservice

Historische open data aanvraag periode

De historische data gaat terug tot 1 juli 2011.
De maximale grootte per aanvraag is MB, dit is minimaal 7 dagen aan data.
LET OP: Per extern ip-adres kunnen maximaal 3 bestanden gelijktijdig gedownload worden.

Datatype
Periode
Tijdvenster
Als hier andere tijden worden ingevuld, wordt de aanvraag beperkt tot de data die in het opgegeven tijdvenster. Zo kan bijvoorbeeld alleen de data tijdens de ochtendspits in een periode worden opgevraagd.
Indienen
De grootte van uw aanvraag is:Antwoord: